ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ...

My photo
ಬೆಂಗಳೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ, India
ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಓದಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಉಜಿರೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರನ್ನು. ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಯಂತರಳು (ಇಂಜಿನಿಯರ್), ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಓದಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ :)

December 22, 2010

ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರಶ್ನೆ -- 3

ಪುಟ್ಟನ ಅಕ್ಕ (ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳು ) MBBS ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, " ಪುಟ್ಟಾ, ಕರಿ (ಕಪ್ಪು) ಚಾಕಿ (ಚಾಕಲೇಟ್) ತಿನ್ಬೇಡ, ಹಲ್ಲು ಕರಿ ಆಗುತ್ತೆ". ಪುಟ್ಟಾ ಕೇಳಿದ, "ಬಿಳಿ ಚಾಕಿ ತಿಂದ್ರೆ? "

2 comments: